Ansök om medlemskap

När du anmäler ditt intresse för att bli medlem i Mesh påbörjas den ansökningsprocess som är en del av vårt kvalitetsarbete. Genom att klicka dig vidare till vår sida för medlemsansökan startas processen. Nedan beskriver vi de olika stegen som ingår i ansökningsförfarandet.

1 När du tagit dig vidare till vår ansökningssida får du lämna dina kontaktuppgifter. Du får även fylla i information om din bakgrund, tidigare uppdrag och nuvarande arbetssituation. Många av våra medlemmar är rekommenderade av andra interimschefer i Mesh. Ange detta i din ansökan, det hjälper oss att placera dig och din framtida roll i nätverket.

2 Inom ramen av systemet kommer vi även att ställa en rad frågor om dina interimsuppdrag, specialiteter och kompetensområden. Svara gärna så utförligt och detaljerat som möjligt. Din digitala ansökan blir din första kontakt med Mesh. Det kan vara utmanande att sammanfatta sin person, ambition och värden i några korta rader. Vi hoppas att du vill ge det en chans.

mesh logotype

3 När du har skickat in din ansökan får du ett mail till den mailadress som du angivit. Mailet innehåller en bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan. Med anledning av detta är det viktigt att du, i din ansökan, anger en mailadress som vi kan nå dig på både nu och sedan. Välj därför hellre din privata mailadress, eller din företagsadress, istället för en temporär adress du har under ett uppdrag.

4 Det tar oftast några dagar för oss att behandla din ansökan. Saknar vi något i din ansökan eller har följdfrågor kommer vi att kontakta dig via de kontaktuppgifter som du har lämnat. Om du har frågor under tiden, kontakta oss gärna. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

5 När vi har processat din ansökan skapar vi en första bedömning gällande ditt medlemskap. Anser vi att du verkar vara en bra matchning med Mesh kommer vi att kontakta dig för ett personligt möte, eller ett telefonmöte.

6 Därefter värderar vi all den samlade information vi har fått av dig – både genom din ansökan men även från vår personliga kontakt med dig.

 

7 Slutligen tas beslutet kring ditt medlemskap. Du meddelas personligen när din ansökan har godkänts. Som medlem välkomnas du in i de kommunikationskanaler nätverket använder för den löpande medlemskontakten.

Vill du ansöka om medlemsskap?

Som medlem i Mesh tar du del av kunskapsutbyte och affärsmöjligheter.

Ansök här