Meshs ansökningsprocess

När du anmäler ditt intresse för att bli medlem i The Mesh Communityn påbörjas vår ansökningsprocess som är en del av Mesh kvalitetsarbete. Genom att klicka dig vidare till ansökan, startas processen. Nedan beskriver vi de olika stegen som ingår i ansökningsförfarandet.

1 På ansökningssidan får du lämna dina kontaktuppgifter. Många av våra medlemmar är rekommenderade av andra interimschefer i Mesh. Om du blivit rekommenderad av en konsult i Mesh vill vi att du noterar det i ansökan, så hjälper det oss att placera dig och din framtida roll genom vårt Mesh Community.

2 När du har skickat in din ansökan får du ett mail till den mailadress som du angivit. Mailet innehåller en bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan, vi ber dig även att boka ett telefonmöte med oss, så snart det passa dig. Med anledning av detta är det viktigt att du, i din ansökan, anger en mailadress där vi kan nå dig. Välj därför hellre din privata mailadress, eller din företagsadress, istället för en temporär adress du har under ett uppdrag.

mesh logotype

3 I vårt första möte berättar vi mer om The Mesh Community och hur vi samverkar i praktiken. Vi diskuterar också din bakgrund och konsultprofil och hur du ser att du kan bidra till nätverket.

4 Efter vårt samtal behandlar vi din ansökan. Saknar vi något i din ansökan eller har följdfrågor kommer vi att kontakta dig via de kontaktuppgifter som du har lämnat. Om du har frågor under tiden, kontakta oss gärna. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

5 Slutligen tar vi ett beslut kring ditt medlemskap. Du meddelas personligen när din ansökan har godkänts. Som del av The Mesh Community välkomnas du in i de kommunikationskanaler vi använder för den fortsatta samverkan.

Vill du ansöka om att bli en del av The Mesh Community i syfte att dela kunskap och affärsmöjligheter?

Ansök här