Delningsekonomi enligt Mesh

Gör din konsultaffär skalbar

 

Som medlem i Mesh kan du med aktivt deltagande generera intäkter, genom att dela med dig av affärsuppdrag och relevanta kontakter i ditt nätverk.

I The Mesh community finns det tre tydliga sätt för dig att skapa alternativa intäkter och göra din egen verksamhet skalbar.

  1. Involvera Mesh i affärsuppdrag
  2. Rekommendera externa konsulter till aktuella uppdrag
  3. Rekommendera nya medlemmar till The Mesh Community

Utöver detta så finns även möjligheten att ta ett uppdrag via Mesh

Affärs- och uppdragsgenerering

 

Mesh tror att du som egenkonsult, vid flera tillfällen kommer i kontakt med affärsuppdrag. Det kan tex vara:

  • Att du via dina kontakter får information om att ett bolag behöver en egenkonsult
  • Att du får erbjudanden om uppdrag du själv inte har möjlighet att utföra
  • Att du via ditt nätverk, vet att någon har sagt upp sig från en ledande position och det kan vara aktuellt med en interimslösning
  • Att du har kontakter på ett företag som kraftigt expanderar där det finns behov av kompetens under en interimsperiod

Vid dessa tillfällen finns det ett värde för dig att involvera Mesh. När du kontaktar oss lägger vi tillsammans en strategi och går igenom:

  • Hur du har fått informationen om det potentiella uppdraget?
  • Vilken information du har om företaget och kontaktpersoner ?
  • Hur Mesh går tillväga för att kontakta den potentiella kunden och komma vidare på bästa sätt?

Om affärsuppdraget blir ett uppdrag och utförs via Mesh får Du som initierade affären fakturera 50kr/timme under uppdragets 12 första månader. När tidrapporteringen är klar får du en notifiering på hur många timmar och vilket belopp du har rätt att fakturera.

Ett exempel: Om uppdraget blir ett heltidsuppdrag som löper över 12 månader motsvarar din intäkt ca 100 000 kr. Allt genom att generera en affär till Mesh.

Har du kommit i kontakt med ett affärsuppdrag?

Dela med dig av en affärsuppdrag

Rekommendera externa konsulter till aktuella uppdrag

 

Mesh affärsmodell bygger på att dela.

För att detta ska fungera vill vi att du som medlem aktivt tar del av alla aktuella uppdragsbeskrivningar i The Mesh Community, även om de inte är relevant för dig personligen. Rekommendationerna gör du på vår hemsida. Om den konsult du rekommenderat kontrakteras av kunden, får du fakturera 50 kr/timme för det första uppdraget konsulten utför via Mesh i upp till 12 månader.

Exempel: Du rekommenderar en konsult till ett uppdrag hos Mesh. Din konsult väljs av kunden. Om uppdraget blir ett heltidsuppdrag som löper över 12 månader motsvarar din intäkt ca 100 000 kr.

Rekommendera nya medlemmar till The Mesh Community

 

Mesh strävar efter att knyta till sig de bästa interimscheferna i Sverige. Mest framgångsrikt tror vi är att du rekommenderar in nya medlemmar till communityn. Eftersom vår community adderar värde på executivenivå är kvalifikationskraven att de konsulter du rekommenderar har ledningsgruppserfarenhet samt ett aktivt bolag i syfte att ta interimsuppdrag.

De medlemmar du rekommenderar som uppfyller Mesh Quality, kopplas till ditt namn. När dessa konsulter utför sitt första uppdrag via Mesh ges du möjligheten att fakturera 50 kr/timme under uppdragets första 12 månader.

Exempel: En medlem bli rekommenderad och antagen till The Mesh Community. En tid senare börjar konsulten sitt första uppdrag. När uppdraget startar blir den medlem som rekommenderat personen till Mesh notifierad och kan fakturera 50 kr/timme. Detta gäller för det första uppdraget som den rekommenderade medlemmen utför via Mesh.

Uppdrag via Mesh

 

När du är intresserad av ett uppdrag hos Mesh anmäler du intresse och motiverar varför du passar för uppdraget. Därefter genomförs en kvalitetskontroll genom intervju, eventuell referenstagning och tester. Som slutkandidat kan du också komma att bakgrundskontrolleras.

Är du är en lämplig konsult för uppdraget förbereder vi för presentation mot kunden. I samband med detta diskuterar vi arvodesfrågan. Du sätter ditt arvode och Mesh är transparenta med vad som tillfaller de affärsgenererande medlemmarna samt Mesh. Det totala påslaget plus ditt arvode blir det pris vi presenterar mot kund.

Vid uppdragsstart fakturera du Mesh och Mesh fakturera kunden. 

All fakturering, tidrapportering och administration kring fördelning av intäkter och ekonomi hanteras av Mesh.

Välkommen till vår community – Välkommen till The Mesh.