För vem finns Mesh?

Mesh är till för dig som är interimschef på ledningsgruppsnivå. Våra medlemmars bakgrund ser olika ut, men de flesta verkar inom executive-spannet. Någon har länge varit managementkonsult på konsultfirma men sedan sadlat om till interim. En annan har länge tagit gig inom change management. En tredje har varit frilans inom marketing management och en fjärde har precis börjat gigga inom logistics management.

Mesh är en plattform för den nya generationens chefer och ledningsgrupper. Vi definierar inte den nya generationen utifrån ålder. För oss handlar det om din inställning till din roll som chef och din betydelse för arbetsmarknaden som interim.

Mesh är för dig som...

för vem finns mesh

…vill skapa reell skillnad

Medlemmarna i Mesh har omvandlat sin erfarenhet och kompetens till en handelsvara. Det går att argumentera för att så även är fallet inom ramen av en anställning, men precis som inom andra skeenden finns en tydlig koppling mellan risk och vinning.

De flesta interimschefer anlitas med ett tydligt uppdrag och målsättning i rollbeskrivningen. Det kan handla om att driva transformation, att starta ett dotterbolag eller öka lönsamheten på svåra marknader. För att nå framgång krävs risktagande och mod – något som är svårt att frammana utan en stark drivkraft i botten.

… förkastar förlegade strukturer

När du kommer in i en ledningsgrupp i behov av förändring vet du vad du måste göra. Du är inte rädd för att bryta normer, leverera obekväma sanningar eller trampa in nya stigar. Ibland är just det ditt uppdrag – att förändra. Ibland blir du istället en katalysator till en oplanerad förändringsresa. Våra medlemmar fungerar ofta som en frisk fläkt för bolag som fastnat i tunga silos och lite för bekväma strukturer.

… delar vår syn på generositet

Vår starkaste övertygelse är att vi alla närs av sammanhang där vi både kan ge och få. I vår digitaliserade nutid är det viktigare än någonsin att finna kopplingar och strukturer där utbyten kan ske.

Inom Mesh är vi mycket angelägna om att upprätthålla den balans som krävs för att bibehålla vårt kretslopp av givande och tagande. Därför är det av största vikt att du har en samsyn på vad generositet inom nätverket innebär.

… saknar ett sammanhang

Mesh passar dig som trivs med att vara egen, men värdesätter och saknar en plattform där du kan få kontakt med andra interimschefer. Du, precis som vi, är mån om din tid och söker inte nätverkande för sakens skull. Vi tror att du ställer krav på kvalitet och nytta, men även ser till nätverkets möjligheter att skapa nya affärsmöjligheter för dig som interim.

Vill du veta mer om vad Mesh kan ge dig?

Läs här