Så fungerar Mesh

I Meshs chefsnätverk samlas hundratals av landets främsta interimschefer för att nätverka och skapa affärer för varandra. Som medlem är du invald baserat på din erfarenhet som ledare och specialist.

Vad gör Mesh Community unikt?

Inom Mesh Community öppnar vi dörrar för varandra genom våra respektive nätverk och det ska löna sig att dela med sig. Det betyder att som aktiv medlem i Mesh Community har du möjlighet att skapa nya intäkter.

Vi vet även att vara interim innebär ett stort ansvar; då du ofta ställs inför komplexa utmaningar. På Mesh skapar vi förutsättningar för utbyten av erfarenheter och råd, interimschefer emellan. Som medlem i Mesh Community får du tillgång till den exklusiva kunskap som finns i nätverket, likväl som kontakter och uppdrag som aldrig når marknaden.

Det är vår affärsmodell som är unik

Det finns många nätverk, grupper och sammanslutningar där ute. Det som särskiljer Mesh från andra chefs- och konsultnätverk är att du som medlem kan skapa nya intäkter inom Mesh. Vår plattform bottnar i en ny form av delningsekonomi för business-to-business, där du vinner på att öppna en dörr för någon i nätverket.

Våra medlemmar vittnar om att det största utbytet de får av Mesh Community inte är mätbart i kronor och ören, utan att det faktiska värdet ligger i ett starkt, kompetent community. Låt oss dock understryka att vårt mål är att alla medlemmar ska kunna skapa sig kvantifierbar vinning och skalbarhet på att vara en del av Mesh.

En konsultsammanslutning med en kraftfull rekommendationsmotor

Alla medlemmar i Mesh Community har sina egna nätverk av potentiella uppdragsgivare. När en öppning sker bland en konsultkollega, så finns det möjlighet att dela med sig till Mesh Community. Det innebär att du får förstahandsinformation om nya, kommande uppdrag och har möjlighet att göra dig sedd. Målet är att vi inom Mesh ska hitta chefsuppdrag som utmanar oss som individer och ledare.

Ibland finns öppningen i samma ledningsgrupp där en Mesh-konsult redan arbetar för. Det stärker vår communityns kraft ytterligare. En medlem som tipsar om ett interimsuppdrag på samma företag kan, tack vare sin insyn, skapa synergieffekter för alla parter genom att hjälpa till att hitta rätt person.

Nätverk med mångfald

Hur blir jag medlem? Så går ansökningsprocessen till:

1. Ansökan

När du ansöker om medlemskap i Mesh Community genomgår du en antagningsprocess, vi har grundkrav på att du ska ha ledningsgrupp erfarenhet och ha ett registrerat bolag. Nedan kan du ansöka om medlemskap.

Ansökan

2. Kvalitetsgranskning

Innan du påbörjar ett uppdrag som förmedlats via nätverket kvalitetsgranskas du via vår kvalitetsprocess, Mesh Quality, som är en viktig komponent inom vår leverans.

Mesh Quality

3. Beslut

Du meddelas direkt när din ansökan har behandlats. Efter antagning tar du del av våra regler, introduceras för de andra medlemmarna och välkomnas in i våra kommunikationskanaler.

Läs mer här