Så fungerar Mesh

I Meshs chefsnätverk samlas landets främsta interimschefer. Som medlem är du invald baserat på din individuella bakgrund som ledare och specialist. Läs gärna mer om hur våra medlemmars bakgrund vanligen ser ut här.

Vår filosofi

Inom Mesh öppnar vi dörrar för varandra genom våra respektive nätverk. Det ska löna sig att dela med sig. Som aktiv i vårt chefsnätverk tar du del av den incitamentsstruktur vår affärsmodell bygger på.

Att vara interim innebär ett stort ansvar; inte sällan ställs du inför komplexa utmaningar. Vi skapar förutsättningar för utbyten av erfarenheter och råd, interimschefer emellan. Som medlem i Mesh får du tillgång till den exklusiva kunskap som finns i nätverket, likväl som kontakter och uppdrag som aldrig når marknaden.

Vår affärsmodell

Det finns många nätverk, grupper och sammanslutningar där ute – inte minst för dig som har en chefsposition. Vad som särskiljer Mesh från andra chefs- och konsultnätverk är att du som medlem kan skapa nya intäkter inom Mesh. Vår plattform bottnar i en ny form av delningsekonomi för business-to-business, där du vinner på att öppna en dörr för någon i nätverket.

Våra medlemmar vittnar om att det största utbytet de får av Mesh inte är mätbart i kronor och ören. Det både hedrar dem och påvisar det faktiska värdet i ett starkt, kompetent nätverk. Låt oss dock understryka att vår målbild är att alla medlemmar ska kunna skapa sig kvantifierbar vinning och skalbarhet på att vara en del av Mesh.

Vår mångfald - och företagens roll

Forskningen visar gång på gång hur mångfald skapar ökad lönsamhet, främst genom de olika perspektiv en mångsidig grupp innebär. Inom Mesh tar vi fasta på att vår medlemsbas inte får bli för homogen. Vi värdesätter den differens våra medlemmar står för – sett till alla deras olika dimensioner. Bakgrund, ålder, kön, geografisk position är lika viktiga aspekter som vilka sorters förändringsprocesser våra medlemmar har bedrivit.

Trots en klar syn på mångfaldens synergieffekter faller alla medlemmar i Mesh, till syvende och sist, under samma kategori. De delar alla samma yrkesroll. För att inte skapa en bubbla inom nätverket bjuder vi därför löpande in företagssidan till dialog och kunskapsutbyte. Med deras guidning ser vi till att bibehålla den nära kopplingen till näringslivet och dess behov.

Nätverk med mångfald

Så går ansökningsprocessen till

1. Ansökan

När du ansöker om medlemskap i Mesh genomgår du en antagningsprocess. På vår ansökningssida kan du läsa mer om vilka steg som följer din ansökan till nätverket.

Ansökan

2. Kvalitetsgranskning

Innan du påbörjar ett uppdrag som förmedlats via nätverket kvalitetsgranskas du via vår kvalitetsprocess, Mesh Quality, som är en viktig komponent inom vår leverans.

Mesh Quality

3. Beslut

Du meddelas direkt när din ansökan har behandlats. Efter antagning tar du del av våra regler, introduceras för de andra medlemmarna och välkomnas in i våra kommunikationskanaler.