Vad Mesh ger dig

Som medlem i vårt nätverk tar du del av en ny sorts samverkan för interima chefer. Många konsulter vittnar om en ensamhet i sin roll. Det är inte märkligt – och som ensam är man inte alltid stark. Våra medlemmar finner stor glädje i möjligheten att finna en plattform för att kommunicera med personer med liknande ambitioner, filosofi och karriärsmässig arkitektur.

Alla medlemmar i Mesh drar nytta av nätverket på olika sätt, men det finns några gemensamma nämnare. Vi har samlat några av dem nedan.

Kollektivets gemenskap

chefsnätverk

Som medlem i Mesh får du tillgång till en ny gemenskap för interimschefer. Via digitala hjälpmedel kommunicerar våra medlemmar dagligen med varandra för att få få hjälp med komplexa situationer ute på uppdrag, be om feedback på idéer och finna nya vägar framåt i projekt eller processer som fastnat.

Flera av våra medlemmar är vana resenärer och pendlare. Inom Mesh finner de nya bekantskaper över hela landet. Att bredda sitt nätverk, rent geografiskt, med teknikens hjälp kan innebära mer än trevliga affärsluncher. Vår förhoppning är att medlemmar som möter varandra också kan dra nytta av varandra i framtiden.

Chefsuppdrag som utmanar dig

Inom nätverket skapar vi affärsmöjligheter tillsammans. Det kan ske på en rad olika sätt, men kärnan ligger i att vi alla tjänar på att dela med oss. Vi har en unik struktur som gör det lönsamt för dig som medlem att dela.

Alla medlemmar i Mesh har stora, egna nätverk av potentiella uppdragsgivare. När en öppning sker i våra medlemmars nätverk delar de med sig till Mesh. Det innebär att du får förstahandsinformation om nya, kommande uppdrag och har möjlighet att göra dig sedd. Målet är att vi inom Mesh ska hitta chefsuppdrag som utmanar oss som individer och ledare.

Ibland finns öppningen i samma ledningsgrupp en Mesh-medlem redan arbetar för. Det stärker vår nätverkskraft ytterligare. En medlem som tipsar om ett interimsuppdrag på samma företag kan, tack vare sin insyn, skapa synergieffekter för alla parter genom att hjälpa till att hitta rätt person.

bästa interimscheferna

Utvecklas som interimschef

utvecklas som interimschef

Att personlig utveckling ofta kommer som följd av insikter som tillförskaffas i dialog med andra är ingen nyhet. Inom Mesh pushar vi varandra till att utvecklas, både inom våra uppdrag och utanför dem.

Att stå emellan uppdrag kan för många upplevas som en stress. Tålamod är onekligen en dygd, men genom att ta tillvara på mellantiderna kan du vinna stort. Kanske siktar du på en, för dig, helt ny sorts uppdrag. Då kan goda råd från någon, med mångårig erfarenhet från samma roll, vara till stor hjälp.

Vår grundtro är att när en balans mellan att ge och att få upprättas skapas det verkliga värdet. Det gäller inom affärssammanhang likväl som i livets övriga situationer.

Är du en bra match med Mesh?

Läs mer om de drag som kännetecknar våra medlemmar.

För vem är Mesh?