Vår delningsekonomi

Gör din konsultaffär skalbar

Som medlem i Mesh kan du med aktivt deltagande generera intäkter, genom att dela med dig av olika affärsuppdrag och relevanta kontakter i ditt nätverk. 

I The Mesh community finns det tre tydliga sätt för dig att skapa alternativa intäkter och göra din egen verksamhet skalbar.

1. Involvera Mesh i affärsuppdrag,
2. Rekommendera konsulter till aktuella uppdrag
3. Rekommendera nya medlemmar till The Mesh Community

Utöver detta så finns även möjligheten att ta ett uppdrag via Mesh

Affärs- och uppdragsgenerering

Mesh tror att du som interimskonsult, vid flera tillfällen kommer i kontakt med affärsmöjligheter.

Det kan tex vara: 

  • Att du via dina kontakter får information om att ett bolag behöver en senior konsult
  • Att du får erbjudanden om uppdrag du själv inte har möjlighet att utföra
  • Att du via ditt nätverk, vet att någon har sagt upp sig från en ledande position och det kan vara aktuellt med en interimslösning
  • Att du har kontakter på ett företag som kraftigt expanderar där det finns behov av kompetens under en interimsperiod  

Vid dessa tillfällen finns det ett värde för dig att involvera Mesh. När du kontaktar oss lägger vi tillsammans en strategi och går igenom:

  • Hur du har fått informationen om det potentiella uppdraget?
  • Vilken information du har om företaget och kontaktpersoner ?
  • Hur Mesh går tillväga för att kontakta den potentiella kunden och komma vidare på bästa sätt?

Har du kommit i kontakt med ett affärsuppdrag?

Dela med dig av ett affärsuppdrag

Rekommendera externa konsulter till aktuella uppdrag

 

Mesh affärsmodell bygger på att dela. För att detta ska fungera vill vi  att du som medlem aktivt tar del av alla aktuella uppdragsbeskrivningar i The Mesh Community, även om de inte är relevant för dig personligen. Rekommendationerna på konsulter som ännu ej är medlemmar görs under menyn FÖR MEDLEMMAR.

Rekommendera nya medlemmar till The Mesh Community

Mesh strävar efter att knyta till sig de bästa interimscheferna i Sverige. Mest framgångsrikt tror vi är att du rekommenderar in nya medlemmar till communityn. Eftersom vår community adderar värde på executivenivå är kvalifikationskraven att de konsulter du rekommenderar har ledningsgruppserfarenhet samt ett aktivt  bolag i syfte att ta interimsuppdrag. 

De medlemmar du rekommenderar som uppfyller Mesh Quality, kopplas till dig. Din rekommendation gäller i tre månader framåt. Väljer din rekommendation att bli medlem inom den perioden är det starten på en möjlig framtida skalbar intäkt. 

Uppdrag via Mesh

När du är intresserad av ett uppdrag hos Mesh anmäler du intresse och motiverar varför du passar för uppdraget. Därefter genomförs en kvalitetskontroll genom intervju, eventuell referenstagning och tester. Som slutkandidat kan du också komma att bakgrundskontrolleras. 

Välkommen till vår community – Välkommen till The Mesh.