Varför Mesh?

Att anlita Mesh är att frångå den vanliga, klassiska modellen för chefsrekrytering. Istället för att förlita dig till en enskild förmedlare eller executive search-konsult använder du mer träffsäkra verktyg.

Den interimschef du och din ledningsgrupp eftersöker har sannolikt känt samma sak som så många av oss tidigare gjorde. Interimschef efter interimschef beskriver en ensam roll utan ett givet sammanhang. En av våra första medlemmar lyfte det faktum om att ensam inte är stark. Det gäller, i allra högsta grad, inom interim management.

Kunskapsbanken

anlita en chef

Inom Mesh tar vi aktiv del av ett löpande kunskapsutbyte. Våra dialoger och diskussioner sker, inte helt sällan, på en mycket avancerad nivå. Den senioritet vi tar med oss in i samtalet skapar inte bara mervärde för de involverade parterna, det sprider även ljus på nya frågor för den resterande gruppen. Det stärker oss på ett individuellt plan och ger våra prestationer en extra dimension till värde för er som kund.

Många kunder till Mesh har även stor glädje av nätverkets kunskapsbank när komplexa, oförutsedda händelser sker inom verksamheten eller ledningsgruppen. Via sin interima ledningsgruppsmedlem får de tillgång till all samlad kunskap i nätverket. Lösningsförslag vid svåra situationer eller händelser är vanliga samtalsämnen inom gruppen. Givetvis sker samtliga samtal konfidentiellt.

Antalet seniora chefer

Mesh har startat en digital rörelse. Dagligen ansluts fler och fler medlemmar till vårt chefsnätverk. Än fler ansöker om medlemskap, men fastnar i vår kvalitetsprocess. Kvaliteten på de interimschefer vi väljer in som medlemmar är hög. De tillhör det urval av konsulter vars ansökan beviljas, men utvärderas därefter löpande under sin tid som medlemmar. Läs mer om vår kvalitetsstämpel Mesh Quality här. 

De flesta av våra medlemmar har en lång bakgrund inom arbetslivet. Näringsliv likväl som organisationer är representerade i vårt nätverk och de flesta branscher täcks in. Ibland ser vi hur en interimschefs senioritet kan få kundföretaget att backa, i tron om att deras situation och erbjudande inte är utmanande eller komplicerat nog. Sällan stämmer den föreställningen, av den enkla anledningen att alla våra interimschefer drivs av olika saker. För många kan ett nytt moment, som för er är en detalj, göra hela skillnaden.

nätverk interimchefer

Konsulternas incitament

Nätverk med mångfald

Mesh skapades för att fungera som en länk mellan ledningsgrupper och interimschefer. Vi drivs att att skapa en win-win för nätverkets kunder och konsulter. Därför är våra interimschefer delaktiga i vår affärsmodell, som i korthet innebär ett slags partnerskap. Alla medlemmar i Mesh förväntas bidra till nätverket med nya medlemmar, kunskap, goda råd likväl som med affärsmöjligheter.

Medlemmarnas delaktighet i affären skapar en djupare samhörighet inom gruppen. Vi har ett incitament till att tipsa er om rätt kandidat. Ingen hackordning eller konkurrens finns i vårt nätverk. Vi delar mer än gärna med sig av sina bästa kandidater.