Kraften i Mesh

Den gamla skolans processer för konsultköp och rekrytering utnyttjar inte vår tids alla möjligheter. Mesh är ett modernt, träffsäkert sätt att hitta senior konsultkompetens.

Världen snurrar snabbt just nu. Stora krafter, som digitaliseringen, ändrar spelplanen för många. Samtidigt rör sig större och större delar av den seniora kompetensen till konsultrollen. För er som står under tillväxt, utvecklar ett nytt affärsområde eller möter utmaningar kan stöd från rätt, seniorkonsult vara helt avgörande för att nå de resultat ni vill.

Den samlade kunskapen

Mesh hyr in seniora konsulter

Vår filosofi är tydlig: Inget är så värdefullt som samlad kunskap. Många av våra kunder använder communityn inom Mesh till att lyfta och bolla specifika utmaningar, via sin konsult.

Mesh konsulter har tillsammans erfarenhet från de flesta branscher, faser utmaningar och situationer.

Vi är stolta över det generösa kunskapsutbyte som sker när en medlem – konfidentiellt – presenterar en utmaning.

Vår storlek

Dagligen väljer vi in nya konsulter till Mesh. Många fler ansöker om medlemskap, men fastnar i vår kvalitetsprocess.

Det är viktigt för oss att aldrig tappa vår spets. Därför handplockas medlemmarna baserat på en rad aspekter, och granskas noggrant.

Vi växer snabbt, men kontrollerat. Ju bättre vi känner våra medlemmar, desto snabbare kan vi hitta rätt matchning till er.

Mesh hyr in seniora konsulter

Konsulternas incitament

Mesh hyr in seniora konsulter

Mesh drivs av en klassisk win-win-princip. Våra konsulter är delaktiga i vår affär, och belönas när de bidrar till att skapa värde för er.  Alla medlemmar i Mesh förväntas bidra med nya medlemmar, kunskap, goda råd och affärsmöjligheter.

Medlemmarnas delaktighet i affären skapar en djupare samhörighet inom gruppen – i Mesh hjälps vi åt. Dessutom har de har ett incitament till att tipsa er om rätt kandidat.